GURPS sprog

I Gurps findes der 4 niveauer at kunne et sprog på. Niveauerne koster mellem 0-3 point og skal købes både for skrift sprog.

Niveauerne som følger:
None:
Koster 0 point
Man kan ikke tale/skrive eller forstå/læse sproget

Broken:
Koster 1 point
Man kan tale /læse lidt og langsomt; -3 til kommunikation og -6 til at udtrykke sig artistisk

Accented:
Koster 2 point
Man kan tale/læse udemærket; -1 til ordinær kommunikation og -2 til at udtrykke sig artistisk

Native:
Koster 3 point
Kan tale sproget flydende og uden minus’er

Regioanle dialekter:
Jeg har valgt at bruge nogle meget overordnede sprog, så har indrettet nogle regionale dialekter. De er stadig ret store, men systemet fungere således, at man vælger en regional dialekt, når man tager et sprog, så man automatisk de andre på et niveau lavere (Hvilket også betyder, at man ikke får dem før er på accented). Når har native i en dialek, kan man købe endnu endnu en for 1 point.
Jeg har valgt at forklare dialekterne udfra de nuværende geografiske forhold og national stater, vær opmærksom på, at disse var meget anderledes i spillet. Se eventuelt siden: resten af europa for flere informationer.

Sprog og regionale dialekter

Nordisk
Jeres modersmål og vikingerne sprog
Vest nordisk – Områderne ved norges kyst, island, ockram øerne, færøerne og grønland
Øst nordisk – Danmark, Sverige og indlands Norge

Gælisk
Et keltisk sprog
Irsk gælisk – Irland
Skots gælisk – Skotland

Britonisk
Et keltisk sprog
Walisisk – nuværende Walisien
Mansk – nuværende Isle of Man

Frankisk
Et germansk sprog, der blev talt i frankerriget, som lå i det nuværende vesttyskland, østfrankrig og belgien og ledte det tysk-romerske imperium.
Høj frankisk – nuværende sydtaskland
Lav frankisk – nuværende holland og belgien

Saxist
Et german sprog sprog
Angle-saxist – nuværende england
Frisisk-saxist – frisien, nord holland
Germansk saxist – nuværende nordtyskland

Latin
Den katolske kirkes sprog og europa lingua franca (fælles sprog)
har ingen dialekter

Baltisk
Et sprog beslægtet med slavisk
Vestbaltisk – nuværende med øst tyskland
Østbaltisk – de nuværende baltiske land

Slavisk
Et sproggruppe for de slaviske folk
Sydslavisk – nuværende bulgaria og meget af balkan
Østslavisk – nuværende rusland
Vestslavisk – cirka nuværende østeuropa uden rusland.

Arabisk
Oprindeligt arabernes sprog, men blev til en slags lingua franca (fælles sprog) for den arabiske/muslimske verden.
Har ikke lige opdelt den i dialekterne endnu

Græsk
Et sprog udbredt både blandt akademiker og statssproget i det østromerske kejserige.
Tror ikke jeg opdeler græsk i dialekter.

Romansk
Sprog som er vokset ud af dt gamle vulgær latin efter vest romerigets fald.
Gallo-romansk – det nuværende central og nord Frankrig
Italo-romansk – det nuværende syd Frankrig og Italien
Ibero-romansk – de kristines sprog på den iberiske halvø
Øst romansk – det nuværende rumænien

GURPS sprog

Et spil om langhuse og langbåde KochAlot KochAlot