GURPS viking shields

Vikinge skjolde er karaktiesret ved at være meget effektive og lette, men heller ikke særlig holdbarer og tit gå i stykker.
Skjoldene er lavet af træ med skin eller metal trukket om rammen. Vikingernes rundskjolde er oftest bemalet i en jarl eller høvdings farver.
Af de nedenstående er Round Shield langt den mest almindelige.

Shield: DB Cost Weight DR/HP Notes
Small Shield: 1 30 3 2/12 -
Round Shield: 2 45 7 2/16 -

Shield: Se eventuelt informationer de enkelte skjold i Low tech side 113 – 116.
DB: “Defense bonus” – det skjoldet ligger til alle din aktive forsvar.
Cost: Prisen i gram sølv
Weight: Skjoldets vægt
DR/HP: DR= skjoldets damage reduction; HP=skjoldet liv. Kun nødvendigt, hvis skjoldet bliver ramt.

Skjoldene tager DB i sekunder at tage af og på.

GURPS viking shields

Et spil om langhuse og langbåde KochAlot KochAlot