Resten af europa

kort over europa ved karl den stores død

Kortet er ved Karl den Stores død (som dog er 4 år efter spilstart), men det giver en meget god fornemmelse af hvordan europa så ud.

Europa er i den tidlige midalder, hvilket vil sige, at samfundet stadig er meget præget af det romerske samfund, men langt hen af vejen ligner den middelalder vi kender.

Det politiske system er ved at være på plads, at man har en række stormand med meget magt, der sidder og hersker over relativt decentrale regioner, som så indgår i det feudale system.
Efter vestromerigets fald skete, der en meget stor ruraliseringsproces, der er så småt begyndt at komme store og betydningsfulde byer, men de er meget langt fra størrelsen af de romerske byer.
Handlen er reserveret for eliten og de store handelscentre er frisien og Konstantinopel (og Hedeby på en fjern tredje plads).

Meget af europa er kristnet og kristenheden er etableret, men der er stadig mange området omkring de tysk-romerske kejserige, der stadig lever semi “barbarisk” (blandt andet nordboerne).

Når vi tænker på middelalderen tænker mn ofte riddere, slotte, korstog og den katolske kirke. Det er heller ikke forkert nu, men heller ikke helt rigtigt. Riddere findes som klasse, men er langt fra de ikoniske 1400-tal riddere vi tænker på – pladerustningen er endnu ikke rigtigt udbredt og kalvarie er sjældent brugt (man bruger mere bondehære og trænet infrantri). Man har i højere grad fæstninger end store og flotte slotte – det er ved at ændre sig nu, men adelen har endnu ikke den afsindige rigdom, der muliggør man kan bygge de helt store slotte. Korstogene er endnu ikke begyndt og europa er plaget af interne stridigheder. Den katolske kirke er vigtig, men er på nuværende tidspunkt i en magt kamp med Karl den Store, som de er ved at tabe.

De to stormagter på denne tid er det tysk-romerske kejserige og det østromerske rige. Det tysk-romerske kejserige er meget nyt (kun 10 år gammelt) og ledt af Karl den store, som sidder i Aarchen. Det fungere meget som beskrevet ovenfor.
Det Østromerske imperium er meget gammelt og fungere mere, som den romerske stat, men er på dette tidspunkt begyndt at tilnærme sig en stat styret af en landejende elite. Imperiet er ledt af Nikophoros den første fra Konstantinople. En objektiv analyse vil nok placere det østromerske rige, som det stærkeste af de to.
De to stormagter har relationer og har meget forskellige interesser. Efter det tysk-romerske kejserige er blevet etableret er det østromerske imperiums indflydelse svundet i vesten, men stormagterne har ingen direkte konflikter.

Den største by i europa (og måske hele verdenen) er på dette tidspunkt Konstantinople med cirka en million indbyggere.

Dette er selvfølgelig et meget snævert overblik, men jeg ved heller ikke, hvor I forstiller jer, at jeres karakterer kender til det, men nu kender I ihvert fald lidt mere til det, som spillere.

Resten af europa

Et spil om langhuse og langbåde KochAlot KochAlot