Status

Status: Eksempel: Leveomkostninger i gram sølv: Noter:
+3 Rige Jarler (eksempelvis kongen) 12000 Kongen er den rigest og/eller mest magtfulde Jarl, men har ingen særlige rettigheder
+2 Rige Høvdinger, Jarler 3000 -
+1 Rige Karle, Høvdinger 1200 Høvdinger er valgte af tinget blandt de lokale, typisk blandt de rige karle. Status 1+ giver også adgang til trælle (op til 2 på status 1)
+0 Karle, som ejer og/eller er selvstændige 600 -
-1 Karle, som er lejer og/eller arbejdstagere 300 Er beskyttet af loven, må gå med våben og få sager hørt for tinget
-2 Trælle eller på anden måde eget af andre 100 Leveomkostninger betales af ejeren, må ikke gå med våben bortset fra korte knive
-3 Fredeløse 0 Betaler for alt, Må under loven slås ihjel af alle

Status

Et spil om langhuse og langbåde KochAlot KochAlot